FINAL CALL

Honda Civic Virs
0 Bids

Honda Civic Virs

Auction starts at : LKR 2,356,000

Last Bid Price : LKR 0

Toyota Hiace Dolphin
0 Bids

Toyota Hiace Dolphin

Auction starts at : LKR 3,895,000

Last Bid Price : LKR 0

Toyota Tank Custom GS
0 Bids

Toyota Tank Custom GS

Auction starts at : LKR 4,350,000

Last Bid Price : LKR 0

Toyota Passo
0 Bids

Toyota Passo

Auction starts at : LKR 2,042,500

Last Bid Price : LKR 0

Toyota Starlet
0 Bids

Toyota Starlet

Auction starts at : LKR 361,000

Last Bid Price : LKR 0

Micro Panda
0 Bids

Micro Panda

Auction starts at : LKR 1,710,000

Last Bid Price : LKR 0

Mahindra Bolero Camper
0 Bids

Mahindra Bolero Camper

Auction starts at : LKR 2,565,000

Last Bid Price : LKR 0

Isuzu Crew Cab
0 Bids

Isuzu Crew Cab

Auction starts at : LKR 2,422,500

Last Bid Price : LKR 0

Tata Dimo Batta Ace
0 Bids

Tata Dimo Batta Ace

Auction starts at : LKR 1,353,750

Last Bid Price : LKR 0

Nissan Wingroad
3 Bids

Nissan Wingroad

Auction starts at : LKR 950,000

Last Bid Price : LKR 1,000,000

Toyota Prius
0 Bids

Toyota Prius

Auction starts at : LKR 4,375,000

Last Bid Price : LKR 0

Toyota Dolphin
0 Bids

Toyota Dolphin

Auction starts at : LKR 2,875

Last Bid Price : LKR 0

Ashok Leyland Cargo
0 Bids

Ashok Leyland Cargo

Auction starts at : LKR 3,040,000

Last Bid Price : LKR 0

Suzuki Alto LXI
0 Bids

Suzuki Alto LXI

Auction starts at : LKR 1,710,000

Last Bid Price : LKR 0

Ashok Leyland Cargo
0 Bids

Ashok Leyland Cargo

Auction starts at : LKR 3,040,000

Last Bid Price : LKR 0

Nissan Sunny FB14
1 Bids

Nissan Sunny FB14

Auction starts at : LKR 1,501,000

Last Bid Price : LKR 1,506,000

Toyota Hiace  LH30
0 Bids

Toyota Hiace LH30

Auction starts at : LKR 688,750

Last Bid Price : LKR 0

Suzuki Maruti
0 Bids

Suzuki Maruti

Auction starts at : LKR 945,250

Last Bid Price : LKR 0

Suzuki Alto
0 Bids

Suzuki Alto

Auction starts at : LKR 1,653,000

Last Bid Price : LKR 0

Toyota Aqua
0 Bids

Toyota Aqua

Auction starts at : LKR 3,000,000

Last Bid Price : LKR 0

Ashok Leyland Lorry
0 Bids

Ashok Leyland Lorry

Auction starts at : LKR 950,000

Last Bid Price : LKR 0